Java Console İle Nasıl Çalışılır ?

Java Console İle Nasıl Çalışılır ?

Bu yazıda sizlere Java programlama dili ile Console işlemleri nasıl yapılır teme olarak ondan bahsedeceğim. 

Console Nedir Ne işe yarar ?

Bazı programların detaylı bir arayüzü vardır. Fakat concole işlemlerinde basit görünüm yeterlidir. Javada the System.out stream komut dizimi kullanılır.

Girdiler ve Çıktılar (Inputs and Outputs) : Programımız girdileri okur, çıktıları ise yazar. Bu bütün programlama dillerinde böyledir. Girdi dediğimiz şey programa girilen değişkenler vb..; çıktılar ise programımızın belli aşamalardan geçirerek kullanıcıya gösterdiği sonuçlardır. Javada bunun için print, println veya başka metodlarda kullanılabilir.

Println : Bu fonksiyon print fonksiyonunu kullanarak işlem yapar. Bu fonksiyon ile çıktı yazılır ve sonuç olarak yeni satıra geçilir. Yani bu fonksiyonunun adı print line kelimelerinin kısaltmasından gelir. Bu kullanılırken her hangi bir değişken yazdırılmayada bilir. O zaman yeni satıra geçer.

Print : Bu komutlada veri yazılır fakat yeni satıra geçilmez. Olduğu satırda kalır. Şimdi bunları kullanarak bir örnek yapalım...

 

public class Program {
  public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Yeni Satır aşağıya geçilir");
	System.out.print("The"); //bunu ve altındakini aynı satırda yazıyoruz
	System.out.print("Kod");
	System.out.println(); //burda gördüğünüz gibi aşağıya geçildi
	System.out.println("Program"); //bunuda yeni satırda yazıyoruz
  }
}

 

Program Çıktısı
Yeni Satır aşağıya geçilir
TheKod
Program

Append Komutu : System.out komutları PrintStream referansı ile birlikte çalışır. Bununla bizler verileri birbirine ekleyebiliriz. Bunun çalışma mantığı ise string ifadeleri harf (char) dizisine dönüştürerek o harfleri arka arkaya birbirine eklemektir. Bu şekilde kelimeleri birbirine ekleriz.

Subsequence Komutu :Bu komut ile string ifadenin istediğimiz karakterlerini alıp ekleme işlemine tabi tutabiliriz.

Şimdi Bunlarla ilgili bir örnek yapalım

public class Program {
  public static void main(String[] args) {

	// Burda ilk önceki yazıya ekleme yaptık. Yazı olmadıgı için ilk yazı olarak görüldü.
	System.out.append("TheKod");
	System.out.append("n"); // aşağı satıra geçme için yazdık

	// belli bir aralığı alarak eklemeye devam ettik
	System.out.append("Java Programımız", 5, 5 + 7);
           //burda 2. argument ile almaya nerden başlayacağımızı ayarladık
          //3. argument ile 5. den 7 tane almaya devam et dedik.
  }
}
 

Program Çıktısı :
TheKod
Program

Girdi Satırını Okuma İşlemi : BufferedReader ile system in komutunu kullanarak console ekranına yazılan bir veriyi alabiliyoruz. Söz dizimi biraz karışık olabilir, fakat kolaylık için ilk olarak bir BufferedReader Oluşturmak gerekmektedir.

InputStreamReader Sınıfı :Bu sınıf ilede System.in gibi console ekranına girilen bir veriyi okuyabiliriz.

BufferedReader Sınıfı : Bu sınıf ile gelişmiş okuma işlemleri yapılabilir. Bununla beraber dosyalardan okuma işlemide yapılabilir.

Şimdi bunlarla ilgili Örnek Yapalım  

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Program {
  public static void main(String[] args) throws IOException {

	// Burda System.in ile ekranda bişeyler yazdık ve Almak için Enter Tuşuna Bastık
	BufferedReader in = new BufferedReader(
	  new InputStreamReader(System.in));

	// Burdada okuduğumuz veriyi bir string değişkene atadık.
	String yazi = in.readLine();
           //Burdada okuyup değişkene atadığımız veriyi ekrana yazdırdık
	System.out.println("Yazı : " + yazi);
  }
}

Program Çıktısı :
Merhaba
Yazı : Merhaba

Not : Burda Merhabayı Biz yazdık Alt satırını Program Yazdı Etkileşimli Program (Interactive) : Burdaki yapacağımız örnekte program sürekli açık kalacak ve girdiğimiz degerlere göre bizlere sonuç verecek. Sürekli açık kalma işlemini While ile yapacağız.. Ve kontrol sorgusu olarak switch kullanacağız. parseInt ilede okuduklarımızın sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Try-Catch-Finally : Bu yapı ile program çalışırken herhangi bir hata ile karşılaşma işlemini kontrol edeceğiz. Daha sonra ayrıntılı olarak anlatımı yapacağız.


import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Program {
  public static void main(String[] args) throws IOException {

	// Console ekranına yazılan yazıyı programa okuttuk
	BufferedReader in = new BufferedReader(
	  new InputStreamReader(System.in));

	while (true) {
	  // burda okuduk
	  String yazi = in.readLine();
	  int sonuc;
	  try {
		sonuc = Integer.parseInt(yazi);
	  } catch (NumberFormatException exception) {
		sonuc = 0;
	  }
             //try-catch ile sayıya dönüşüyormu dönüşmüyormu kontrol ettik

	  // Ve ardından kontrol sorgusuna girdik...
	  switch (sonuc) {
	  default:
		System.out.println("Sayı Değil");
		break;
	  case 1: // eğer 1 yazılmışsa ekrana Bir yazacak
		System.out.println("Bir");
		break;
	  case 2: //eğer 2 yazılmışsa ekrana iki yazılacak
		System.out.println("iki");
		break;
	  }
	}
  }
}
 

Program Çıktısı

TheKodProgram
Sayı Değil
2
iki
1
Bir

Bu anlatımda buraya kadardı.

Bizler genellikle arayüz ile program yazarız. Fakat bazı kodların nasıl çalıştığını öğrenmek için Console ile çalışırız.

İyi Çalışmalar dilerim.


Tags


Share this Post

Send with Whatsapp

Post a Comment

Success! Your comment sent to post. It will be showed after confirmation.
Error! There was an error sending your comment. Check your inputs!

Comments

 • There is no comment. Be the owner of first comment...