Java İle While & Do-While Döngüleri

Java İle While & Do-While Döngüleri

Bütün nesnelerin bütün döngülerin bir bitiş noktası vardır. Eğer bitiş değerini biliyor olsaydık For Döngüsünü kullanırdık. Fakat döngünün nerde biteceğini bilmediğimiz zaman while döngüsünü kullanırız...

Sonsuz Döngüler : Dikkatinizi çekerim ki burda anlatmak istediğim sonsuz döngüler while döngüsü ile ilgili olanlardır. Bu döngüler dikkatli kullanılmazsa programı sonsuz döngüye sokar ve program donar günlerce bekleseniz bile kendine gelmez. Bu yüzden while döngüsünü dikkatli kullanmalıyız...

Şimdi bir örnek yapalım ve bu örnekte iki farklı değişkeni kontrol edelim. Bu örnek size For döngüsünü hatırlatabilir çünkü hemen hemen aynı işi yapıyorlar fakat bu daha az kod ile yapılan bir program... Programda değişkenlerden birini arttıracağız ve diğerini azaltacağız ve küçük olan artık küçük olmayınca döngüyü bitireceğiz. Özünde bu iş for döngüsünün işidir fakat while ile daha kolay bir kullanıma sahiptir.

Şimdi Örneğimize geçelim...


public class Program {
  public static void main(String[] args) {

	int a = 0;
	int b = 10;

	// Döngü değişkenlerini ayarladık
	// While döngüsünde parantez içindeki alan bizim if gibi kullandığımız sorgu alanıdır.
	while (a < b) {
	  a++;
	  b--;

	  // Ekrana Yazdıralım
	  System.out.println(a + "-" + b);
	}
  }
}
 

Program Çıktısı
1-9
2-8
3-7
4-6
5-5

Break İfadesi : Break genel olarak while döngülerinin hemen hemen hepsinde kullanılır. Fakat herhangi bir döngü içerisindede kullanılır. Aşağıdaki örnekte while - true döngüsü bulunmaktadır.

Break ifadesi sadece döngüyü durdurur.

Aşağıdaki programda rastgele seçilen bir değer eğer belli bir değerden büyükse döngüyü durdur diyoruz...

 

import java.lang.Math;

public class Program {
  public static void main(String[] args) {

	// Sonsuz döngü oluşturuyoruz
	while (true) {

	  // 1 - 5 arası rastgele sayılar seçtiriyoruz
	  int deger = Math.random();
	  System.out.println(deger);

	  // Eğer 4'ten büyük eşitse döngüyü durdur diyoruz
	  if (deger >= 4) {
		break;
	  }
	}
  }
}
 

Program Çıktısı
1
3
2
4

Do- While Döngüsü : Bu döngüde aynı while döngüsü gibidir.While döngüsünden farkı ise işlem bir defa yapılır kontrol ondan sonra yapılır. While döngüsünde ise önce kontrol yapılıyordu sonra işleme geçme durumu oluyordu. İçerdeki değişken değerinin doğruluğundan emin olmak için kullanılabilen bir döngüdür.

Bazen do-while döngüsü programı normal while döngüsünden daha hızlı yapmaktadır.

Şimdi Bununla ilgili bir örnek yapalım...  

public class Program {
  public static void main(String[] args) {

	int i = 0;
	// while kontrolünde değişkenin 3ten küçük olması isteniyor...
	// ve ilk başta herhangi bir kontrol yapılmıyor
	// kontrol ilk işlem yapıldıktan sonra yapılıyor
	do {
	  System.out.println(i);
	  i++;
	} while (i < 3);
  }
}
 

Program Çıktısı :
0
1
2

Bu yazımızında sonuna geldik...

Herkese iyi çalışmalar dilerim...

Burak Hamdi Tufan


Tags


Share this Post

Send with Whatsapp

Post a Comment

Success! Your comment sent to post. It will be showed after confirmation.
Error! There was an error sending your comment. Check your inputs!

Comments

 • There is no comment. Be the owner of first comment...