C Sharp Dosya Klasör Listesi Getirme (Kod Paylaşım)

C Sharp Dosya Klasör Listesi Getirme (Kod Paylaşım)

Bu dökümanda sizlere CSharp ile bir dizin ve dosya bilgilerini çekmeyi gösterdim. Burdan verileri çekip listview nesnesine aktardık dolasısıyla basit olarak onada dayanmış olduk

string[] KlasorListesi = Directory.GetDirectories(yedek_dizin);
        foreach (string nesne in KlasorListesi)
        {
          DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(nesne);
          string klasor_ad = dir.Name;
          DateTime edited = dir.CreationTime;          ListViewItem item = new ListViewItem(klasor_ad);
          item.SubItems.Add("Klasör");
          item.SubItems.Add("-");
          item.SubItems.Add(edited.ToString("dd.mm.yyyy hh:mm:ss"));

          liste.Items.Add(item);
          // seçilen alandaki klasorleri almış olduk
        }

        string[] DosyaListesi = Directory.GetFiles(yedek_dizin);
        foreach (string nesne in DosyaListesi)
        {
          FileInfo dir = new FileInfo(nesne);
          string dosya_ad = dir.Name;
          long boyut = dir.Length;
          DateTime edited = dir.CreationTime;

          ListViewItem item = new ListViewItem(dosya_ad);
          item.SubItems.Add(Path.GetExtension(nesne).Replace(".", "").ToString());
          item.SubItems.Add(boyut.ToString());
          item.SubItems.Add(edited.ToString("dd.mm.yyyy hh:mm:ss"));
          item.SubItems.Add("-");
          item.SubItems.Add("-");

          liste.Items.Add(item);
        }
 

Burda bizim kullanıdığımız yapı aslında şudur...


 string[] KlasorListesi = Directory.GetDirectories(yedek_dizin);

Daha sonra bundan gelen veriler bir foreach sorgusuna atıyoruz ve oradan istediğimiz değerleri alıyoruz. Bu klasör içindi bunun aynısını dosya içinde yapabiliyoruz zaten kodlamanın devamında dosya içinde yapılmış...

İyi çalışmalar dilerim...


Tags


Share this Post

Send with Whatsapp

Post a Comment

Success! Your comment sent to post. It will be showed after confirmation.
Error! There was an error sending your comment. Check your inputs!

Comments

 • There is no comment. Be the owner of first comment...