Java Scipt ve PHP ile JSON Kullanımı

Java Scipt ve PHP ile JSON Kullanımı

Herkese merhaba bu yazıda sizlere JSON nedir ve Java Script ve PHP ile nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak bilmemiz gereken konu JSON nedir ve ne değildir konusudur...

JSON Nedir?

 • Açılımı Java Script Object Notationdur.(Javascript nesne grubu)
 • Çok Hızlı Bir veri taşıma sistemidir.
 • Herhangi bir dile bağmlı değildir.
 • Anlaşılması oluşturulması ve yazılması kolaydır.

JSON bir dizi şeklidir adında geçen JavaScript ifadesi onun o mantıkla hazırlandığını gösterir. JSON her dilde kullanılabilir bir sistemdir

Şimdi aşağıda örnek bir JSON dizisi verelim ki yapısını görelim.

{
  "dersler":
  [
    {"ders":"Java", "hoca":"Burak"},
    {"ders":"CSharp", "hoca":"Hamdi"},
    {"ders":"SQL", "hoca":"Tufan"}
  ]
}
Bu örnekte gördüğümüz gibi örnek bir JSON dizi oluşturduk...JSON Verisi Java Script Mantığı ile oluşturulur.

JSON veriler oluşturulurken aşağıdaki kurallara dikkat etmemiz gerekmekteidr.

- JSON veriler isim - Değer çiftlerinden oluşur

- Oluşturulan bu isim - değer çiftleri virgül ile ayrılır

-Süslü parantezler bu isim - değer çiftlerini tutar

-Köşeli parantezler ise süslü parantezleri yani dizileri tutar.

Şimdi Bunları sırayla inceleyelim

Bunu bir nevii özellik - değer şeklinde düşünebiliriz.

Oluşturulurken " " tırnak işaretlerinin arasına yazıllmalıdır. Örnek Verecek olursak 

"isim" : "Burak"

Örnek bir JSON isim deger çiftidir.

Şimdi Bunları kullanara örnek bir JSON dizisi oluşturalım.

{
"isim" : "Burak Hamdi",
"soyisim" : "TUFAN"
}
Şimdide JSON içine dizileri göndermeyi öğrenelim. Aşağıdaki örnekte JSON içinde dizinin nasıl olduğuna bakacağız...

{
  "dersler":
  [
    {"ders":"Java", "hoca":"Burak"},
    {"ders":"CSharp", "hoca":"Hamdi"},
    {"ders":"SQL", "hoca":"Tufan"}
  ]
}

Yukarıda gördüğümüz üzere köşeliparantezler ile dizileri tutuyoruz ve onları tekrardan bir json dizinin içinde tutuyoruz. Dersler dizisinin altında ders adları ve hocalarının isimlerini tuttuk. Dersleride bir JSON nesnesiymiş gibi bir JSON dizisinin içinde tuttuk.

JSON veriyi Java Sciprt ile okurken JSON.parse metoduyla okuyabiliriz. PHP ile JSON Kullanımı

Şimdide JSON veriyi PHP ile nasıl kullanacağımıza Bakalım.

Öncelikle PHP 5.2 den sonra JSON veriler direk olarak PHP içinde okunabilmekte. Bunu bilmemiz gerekiyor daha alt versiyonlarda çalışmaz.

İlk olarak PHP içindeki JSON fonksiyonlarına bakalım.

json_encode : Hazırlanan bir diziyi JSON formatında yazmamıza yarar

json_last_error : JSON fonksiyonu ile ilgili bir işlem yaparken hata varmı yokmu kontrolünü yapar

json_decode : Var olan bir JSON diziyi decode edip PHP nin anlayacağı hale getirir.

JSON_ENCODE metodu : 

Bu fonksiyon ile hazırlanan bir diziyi JSON formatına dönüştürebiliriz. Kullanımı ise çok basittir


<?php
  $json = array('ad' => 'Burak', 'Soyad' => 'Tufan', 'Okul' => 'KOU', 'Bolum' => 'UEE');
  echo json_encode($json);
?>
Şeklinde örnek bir JSON Nesnesi oluşturduk.

JSON_DECODE metodu:

Bu fonksiyon ile var olan bir JSON diziyi decode edip anlayabilmemizi sağlarız. Yani JSON veriyi okuruz

<?php
  $json = array('ad' => 'Burak', 'Soyad' => 'Tufan', 'Okul' => 'KOU', 'Bolum' => 'UEE');

  $json_cikti = (json_decode($json));
  $json_cikti = (json_decode($json, true));
?>
şeklinde JSON nesnemizi decode edip okuyabiliyoruz...Şimdi bunları artık birbiri arasında nasıl iletişim kurduracağımızda bakalım.

Örnek bir PHP dosyamız olsun ve bu dosya ajax kullanarak başka bir php sayfadan JSON veri alsın ve bunu ekrana yazıdrsın ilk olarak PHP ile arka sayfada JSON veriyi oluşturalım sonrada ajaxx ile önden veriyi çağıralım sonra parse edelim ve ekrana yazdıralım.

Arkadaki JSON u oluşturan php sayfası :

<?php

$id="";

if($_POST['id'] =="") {echo ""; return;} else {$id=($_POST['id']); }

	if($id!= "0")
	{
		include('sql_baglanti.php');

		$sorgu = mysql_query("select * from ogrenciler where id='$id'");
		while ($oku = mysql_fetch_array($sorgu)) {

		$sonuc = array('numara' => $oku["no"] ,
				'ad' => $oku["ad"], 
				'soyad' => $oku["soyad"], 
				'sinif' => $oku["sinif"]);}

      echo json_encode($sonuc);

		}
	}

?>

Bu şekilde bu sayfaya post edilen verileri okuduk ve o verilere göre JSON şeklinde çıktı verdik. Şimdide ön tarafta post etmeyi ve gelen veriyi okumayı görelim ve yazımızı bitirelim...


 var degerler="id=" + ogr_id;

 		$.ajax({

      type: "post",
      url: "ogrenci_detay.php",
      data : degerler,
      success : function(cevap){


       //burda JSON ile gelen verileri yok etmemiz gerekir yoksa JSON veri bozulabilir.
       cevap = cevap.replace('<meta http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=utf-8">', '');
       cevap = cevap.replace('n','');

      var json = cevap;

    var obj = JSON.parse(json);

 	document.getElementById('ad').innerHTML = obj.ad;
 	document.getElementById('soyad').innerHTML = obj.soyad;
 	document.getElementById('sinif').innerHTML = obj.sinif;
 	document.getElementById('numara').innerHTML = obj.numara;
      }

     });

Gördüğünüz üzere PHP ile Java Script arasında Ajax Kullanarak JSON nesne taşıdık ve ön sayfada verilerimizi yazdırmış olduk.

Bu yazımızda bu kadar -- Takipte Kalın

Burak Hamdi TUFAN


Tags


Share this Post

Send with Whatsapp

Post a Comment

Success! Your comment sent to post. It will be showed after confirmation.
Error! There was an error sending your comment. Check your inputs!

Comments

 • There is no comment. Be the owner of first comment...